Smile Energy

Smile Energy is een erkend keuringsbedrijf actief in heel Vlaanderen, die instaat voor het verzorgen van al uw energiekeuringen zoals EPC, Elektriciteitskeuring, Olietankkeuring, EPB, Veiligheidscoördinatie, Blowerdoortest, Ventilatieverslag, Rioolkeuring, …

 

Smile Energy

Smile Energy is een erkend keuringsbedrijf actief in heel Vlaanderen, die instaat voor het verzorgen van al uw energiekeuringen zoals EPC, Elektriciteitskeuring, Olietankkeuring, EPB, Veiligheidscoördinatie, Blowerdoortest, Ventilatieverslag, Rioolkeuring, …

 

Onze diensten

Wij voeren onderstaande energiekeuringen voor u uit.

EPC verslag

Met het EPC verslag wordt de energiezuinigheid van een woning bepaald.

Elektrische keuring

We keuren uw elektrische installatie volgens de AREI normen .

Olietankkeuring

Uw stookolietank wordt gekeurd door onze erkende technici.

EPB verslag

Met het EPB verslag krijgt u een advies rond isolatie, installaties, ventilatie,….

Blowerdoortest

Met deze test wordt de luchtdichtheid van uw woning bepaald.

Ventilatieverslag

We gaan na of uw ventilatiesysteem voldoet aan de gestelde normen.

Veiligheidscoördinatie

Professionele coördinatie om het risico op arbeidsongevallen op uw werf te verminderen.

Rioolkeuring

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of het afvalwater (correct) aangesloten is op het private terrein.

Onze diensten

Wij voeren onderstaande energiekeuringen voor u uit.

EPC verslag

Met het EPC verslag wordt de energiezuinigheid van een woning bepaald.
Lees meer
Wilt u een woning, appartement, studio, handelspand, kantoor, … te koop of te huur stellen? Dan moet u een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben.

Met het EPC worden mogelijke kopers of huurders vooraf geïnformeerd over de energiezuinigheid van de woning.

De verkoper/verhuurder is verplicht om in advertenties voor de verkoop of verhuur de energiescore te vermelden.

Elektrische keuring

We keuren uw elektrische installatie volgens de AREI normen .

Lees meer
Elke elektrische installatie moet door een erkend controleorganisme gekeurd worden volgens de AREI normen bij elke ingebruikstelling, wijziging, verzwaring, of uitbreiding. Nadien moet u de installatie om de 25 jaar opnieuw laten keuren.

Bij verkoop van de woning moet u een geldig gelijkvormigheidsverslag kunnen voorleggen. Als dat verslag niet aanwezig is, moet u de installatie laten keuren.

Wanneer de installatie niet in orde is (negatief keuringsverslag), moet de installatie in orde worden gebracht, gevolgd door een herkeuring.

Olietankkeuring

Uw stookolietank wordt gekeurd door onze erkende technici.

Lees meer
Een particuliere tank van minder dan 5.000 kg moet minimum om de 5 jaar gecontroleerd worden op voorwaarde dat hij ondergronds gelegen is.

Bevat je stookolietank meer dan 5.000 kg, dan moet je je ondergrondse tank om de 2 jaar beperkt laten keuren en om de 15 jaar grondig.

Als verkoper van vastgoed laat je ofwel de tank alsnog keuren vooraleer de verkoop plaatsvindt, ofwel wordt je pand verkocht inclusief de niet-gekeurde stookolietank, en dan komt de verplichting om te (her)keuren vanaf de eigendomsoverdracht bij de koper te rusten.

EPB verslag

Met het EPB verslag krijgt u een advies rond isolatie, installaties, ventilatie,….

Lees meer
Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt, is verplicht om de energieprestatieregelgeving (EPB) te respecteren. EPB staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’.

De energieprestatieregelgeving legt eisen op voor isolatie, installaties, ventilatie en oververhitting. Bij dossiers met bouwvergunning is het verplicht om een EPB-verslaggever aan te stellen.

Deze maakt een advies op om te voldoen aan de opgelegde EPB-eisen en dient op het einde van de werken een EPB-verslag in.

Blowerdoortest

Met deze test wordt de luchtdichtheid van uw woning bepaald.

Lees meer
Bij deze test wordt de luchtdichtheid van uw woning of gebouw bepaald door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa.

Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Het resultaat van een luchtdichtheidstest kan meegenomen worden in de EPB-verslaggeving van uw woning.

De Blowerdoortest zal steeds leiden tot een winst aan E-peil-punten, waarbij een winst tussen 5 en 10 punten realistisch is.

Ventilatieverslag

We gaan na of uw ventilatiesysteem voldoet aan de gestelde normen.

Lees meer
Het is verplicht om na de werken een ventilatieprestatieverslag van het geplaatste ventilatiesysteem te laten opmaken door een erkende ventilatieverslaggever.

Het behalen van de beoogde debieten is belangrijk voor het garanderen van de beoogde gezonde luchtkwaliteit in de woning. Als dit niet het geval is, bestaat er een risico op slechte en ongezonde lucht in de woning.

Veiligheidscoördinatie

Professionele coördinatie om het risico op arbeidsongevallen op uw werf te verminderen.

Lees meer
Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen moeten veiligheidscoördinatoren aangesteld worden, als tenminste twee aannemers werken uitvoeren op een zelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats.

Dit geldt zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezenlijkingsfase van de werken.

Rioolkeuring

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of het afvalwater (correct) aangesloten is op het private terrein.

Lees meer
Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met ‘privéwaterafvoer’ wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of het afvalwater (correct) aangesloten is en of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

Verkoopt of verhuurt u uw huis? Bent u net begonnen aan een nieuwbouw? Wij verzorgen alle nodige energiekeuringen voor uw project.

Verkoopt of verhuurt u uw huis? Bent u net begonnen aan een nieuwbouw? Wij verzorgen alle nodige energiekeuringen voor uw project.

Smile Energy

Smile Energy is een erkend bedrijf voor het opstellen van EPC’s (of energieprestatiecertificaten), elektrische keuringen, rioolkeuring en olietankkeuringen.

Daarnaast kan je bij Smile Energy ook terecht voor EPB-verslaggevingen van nieuwbouwprojecten, het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen of blowerdoortesten en veiligheidscoördinatie.

Smile Energy is in heel Vlaanderen actief. Bij ons staat een snelle en eerlijke service altijd voorop. U kan rekenen op een uitstekende dienstverlening.

Dankzij zijn efficiënte manier van werken is Smile Energy niet alleen geliefd bij particuliere klanten, maar ook vaste partner bij immokantoren, notarissen, bouwbedrijven en andere professionele klanten over heel Vlaanderen.

Tel.: +32 467 06 96 89
E-mail: info@smile-energy.be

Smile Energy

Smile Energy is een erkend bedrijf voor het opstellen van EPC’s (of energieprestatiecertificaten), elektrische keuringen, rioolkeuring en olietankkeuringen.

Daarnaast kan je bij Smile Energy ook terecht voor EPB-verslaggevingen van nieuwbouwprojecten, het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen of blowerdoortesten en veiligheidscoördinatie.

Smile Energy is in heel Vlaanderen actief. Bij ons staat een snelle en eerlijke service altijd voorop. U kan rekenen op een uitstekende dienstverlening.

Dankzij zijn efficiënte manier van werken is Smile Energy niet alleen geliefd bij particuliere klanten, maar ook vaste partner bij immokantoren, notarissen, bouwbedrijven en andere professionele klanten over heel Vlaanderen.

Tel.: +32 467 06 96 89
E-mail: info@smile-energy.be

FAQ – Vaakgestelde vragen

Wanneer is een elektrische keuring verplicht?
 • Bij indienstsstelling van een nieuwe huishoudelijke installatie.
 • Periodieke controle van een huishoudelijke elektrische installatie om de 25 jaar.
 • Bij verkoop van een appartement of woning.
 • Bij verzwaring van een bestaande huishoudelijke aansluiting.
 • Bij een tijdelijke werfinstallatie.
 • Bij een uitbreiding van een bestaande huishoudelijke elektrische installatie (vb. zonnepanelen).
 • Indien je beschikt over een situatieschema en/of een eendraadschema van de elektrische installatie, dien je dit klaar te leggen tegen het bezoek van de keurder.
Wanneer is een EPC (energieprestatiecertificaat) verplicht?

Wanneer is de opmaak van een energieprestatiecertificaat verplicht?

Een EPC is verplicht bij de zuivere verkoop van een gehele studio, woning, appartement, … in volle eigendom. Het energieprestatiecertificaat moet al aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te koop wordt aangeboden.

Ook is een EPC verplicht bij de woninghuur en de verhuur van een studio, woning, appartement… voor contracten vanaf twee maanden. Het EPC moet al aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te huur wordt aangeboden.

Hoe wordt het EPC-verslag opgemaakt?
Tijdens het huisbezoek zal onze energiedeskundige verschillende zaken in uw pand inspecteren. Zo onderzoekt hij o.m. de isolatie en het schrijnwerk, sanitair warm water, ventilatie en verwarming en de aanwezigheid van energiezuinige technieken zoals bv. zonnepanelen. De resultaten van de inspectie worden ingegeven in de centrale database van de overheid. Via deze online-applicatie wordt dan het EPC berekend. Hierdoor is het EPC gemiddeld op 2 à 10 dagen beschikbaar.
Wanneer moet het EPC opgemaakt worden?
Stelt u uw woning te koop of te huur? Dan heeft u een EPC nodig. Het energieprestatiecertificaat is verplicht bij de verkoop en de verhuur van wooneenheden. Het EPC moet beschikbaar zijn van zodra de wooneenheid te koop of te huur wordt aangeboden. Op basis van het EPC kan u de energiezuinigheid van woningen vergelijken.
Kan ik de opmaak van het EPC voorbereiden?

De keurder mag zich voor het EPC enkel baseren op wat zichtbaar waarneembaar is, of wat officieel gestaafd kan worden door de verhuurder/verkoper. Daarom is het steeds nuttig om onder andere volgende stukken klaar te leggen voor de keuring:

 • Plannen van de woning en/of lastenboek
 • Gedetailleerde facturen van uitgevoerde werken + technische documentatie van de gebruikte materialen.
 • Werfverslagen of vorderingsstaten
 • As-built plan
 • Foto’s van tijdens het bouwproces
Hoe lang is een EPC geldig?
Een EPC-certificaat blijft in heel België voor 10 jaar geldig. Als uw energieprestatiecertificaat nog geldig is bij een nieuwe verkoop of verhuur, moet er geen nieuw certificaat worden opgesteld. Indien de woning intussen energiezuiniger is geworden, heeft u wel de mogelijkheid om een nieuw EPC te laten opstellen.

Energieprestatiecertificaat

Energieprestatie certificaat

Smile Energy

Hoofdzetel
Creemersweg 10, 3630 Maasmechelen
Afdeling Zaventem
Exelsiorlaan 31, 1930 Zaventem
Afdeling Antwerpen
Van Maerlantstraat 17/2, 2060 Antwerpen

 

Contact

Tel: +32 467 06 96 89

Open van ma – vrij 9u-18u

info@smile-energy.be