Diensten

Hieronder vindt u een overzicht van al onze diensten die we op een professionele manier uitvoeren.

EPC verslag

Wilt u een woning, appartement, studio, handelspand, kantoor, … te koop of te huur stellen? Dan moet u een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Met het EPC worden mogelijke kopers of huurders vooraf geïnformeerd over de energiezuinigheid van de woning. De verkoper/verhuurder is verplicht om in advertenties voor de verkoop of verhuur de energiescore te vermelden.
Smile Energy - EPCC

Elektrische keuring

Elke elektrische installatie moet door een erkend controleorganisme gekeurd worden volgens de AREI normen bij elke ingebruikstelling, wijziging, verzwaring, of uitbreiding. Nadien moet u de installatie om de 25 jaar opnieuw laten keuren. Bij verkoop van de woning moet u een geldig gelijkvormigheidsverslag kunnen voorleggen. Als dat verslag niet aanwezig is, moet u de installatie laten keuren. Wanneer de installatie niet in orde is (negatief keuringsverslag), moet de installatie in orde worden gebracht, gevolgd door een herkeuring.

Olietankkeuring

Een particuliere tank van minder dan 5.000 kg moet minimum om de 5 jaar gecontroleerd worden op voorwaarde dat hij ondergronds gelegen is. Bevat je stookolietank meer dan 5.000 kg, dan moet je je ondergrondse tank om de 2 jaar beperkt laten keuren en om de 15 jaar grondig. Als verkoper van vastgoed laat je ofwel de tank alsnog keuren vooraleer de verkoop plaatsvindt, ofwel wordt je pand verkocht inclusief de niet-gekeurde stookolietank, en dan komt de verplichting om te (her)keuren vanaf de eigendomsoverdracht bij de koper te rusten.

EPB verslag

Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt, is verplicht om de energieprestatieregelgeving (EPB) te respecteren. EPB staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’. De energieprestatieregelgeving legt eisen op voor isolatie, installaties, ventilatie en oververhitting. Bij dossiers met bouwvergunning is het verplicht om een EPB-verslaggever aan te stellen. Deze maakt een advies op om te voldoen aan de opgelegde EPB-eisen en dient op het einde van de werken een EPB-verslag in.

Blowerdoortest

Bij deze test wordt de luchtdichtheid van uw woning of gebouw bepaald door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Het resultaat van een luchtdichtheidstest kan meegenomen worden in de EPB-verslaggeving van uw woning. De Blowerdoortest zal steeds leiden tot een winst aan E-peil-punten, waarbij een winst tussen 5 en 10 punten realistisch is.

Ventilatieverslag

Het is verplicht om na de werken een ventilatieprestatieverslag van het geplaatste ventilatiesysteem te laten opmaken door een erkende ventilatieverslaggever. Het behalen van de beoogde debieten is belangrijk voor het garanderen van de beoogde gezonde luchtkwaliteit in de woning. Als dit niet het geval is, bestaat er een risico op slechte en ongezonde lucht in de woning.

Veiligheidscoördinatie

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen moeten veiligheidscoördinatoren aangesteld worden, als tenminste twee aannemers werken uitvoeren op een zelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats. Dit geldt zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezenlijkingsfase van de werken.

Rioolkeuring

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met ‘privéwaterafvoer’ wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering. Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of het afvalwater (correct) aangesloten is en of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.
Smile Energy - EPCC

EPC verslag

Wilt u een woning, appartement, studio, handelspand, kantoor, … te koop of te huur stellen? Dan moet u een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Met het EPC worden mogelijke kopers of huurders vooraf geïnformeerd over de energiezuinigheid van de woning. De verkoper/verhuurder is verplicht om in advertenties voor de verkoop of verhuur de energiescore te vermelden.

Elektrische keuring

Elke elektrische installatie moet door een erkend controleorganisme gekeurd worden volgens de AREI normen bij elke ingebruikstelling, wijziging, verzwaring, of uitbreiding. Nadien moet u de installatie om de 25 jaar opnieuw laten keuren. Bij verkoop van de woning moet u een geldig gelijkvormigheidsverslag kunnen voorleggen. Als dat verslag niet aanwezig is, moet u de installatie laten keuren. Wanneer de installatie niet in orde is (negatief keuringsverslag), moet de installatie in orde worden gebracht, gevolgd door een herkeuring.

Olietankkeuring

Een particuliere tank van minder dan 5.000 kg moet minimum om de 5 jaar gecontroleerd worden op voorwaarde dat hij ondergronds gelegen is. Bevat je stookolietank meer dan 5.000 kg, dan moet je je ondergrondse tank om de 2 jaar beperkt laten keuren en om de 15 jaar grondig. Als verkoper van vastgoed laat je ofwel de tank alsnog keuren vooraleer de verkoop plaatsvindt, ofwel wordt je pand verkocht inclusief de niet-gekeurde stookolietank, en dan komt de verplichting om te (her)keuren vanaf de eigendomsoverdracht bij de koper te rusten.

EPB verslag

Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt, is verplicht om de energieprestatieregelgeving (EPB) te respecteren. EPB staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’. De energieprestatieregelgeving legt eisen op voor isolatie, installaties, ventilatie en oververhitting. Bij dossiers met bouwvergunning is het verplicht om een EPB-verslaggever aan te stellen. Deze maakt een advies op om te voldoen aan de opgelegde EPB-eisen en dient op het einde van de werken een EPB-verslag in.

Blowerdoortest

Bij deze test wordt de luchtdichtheid van uw woning of gebouw bepaald door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Het resultaat van een luchtdichtheidstest kan meegenomen worden in de EPB-verslaggeving van uw woning. De Blowerdoortest zal steeds leiden tot een winst aan E-peil-punten, waarbij een winst tussen 5 en 10 punten realistisch is.

Ventilatieverslag

Het is verplicht om na de werken een ventilatieprestatieverslag van het geplaatste ventilatiesysteem te laten opmaken door een erkende ventilatieverslaggever. Het behalen van de beoogde debieten is belangrijk voor het garanderen van de beoogde gezonde luchtkwaliteit in de woning. Als dit niet het geval is, bestaat er een risico op slechte en ongezonde lucht in de woning.

Veiligheidscoördinatie

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen moeten veiligheidscoördinatoren aangesteld worden, als tenminste twee aannemers werken uitvoeren op een zelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats. Dit geldt zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezenlijkingsfase van de werken.

Rioolkeuring

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met ‘privéwaterafvoer’ wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering. Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of het afvalwater (correct) aangesloten is en of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.